Üvegzseb


Üvegzseb


Gyevkult Nonprofit Kft.
Nyilvántartási szám: ?
Eljáró cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.A munkaviszonyban álló tisztségviselők esetében a végkielégítés mértékét illetve felmondási idő időtartamát az Mt. szerint állapítjuk meg.
Az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot 2 évben határozzuk meg. Társaságunknál megbízási jogviszonyban álló tisztségviselő nincs.