Üvegzseb


Üvegzseb


Gyevikult Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft.
Nyilvántartási szám: 06-09-024116
Eljáró cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Üvegzseb
2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában
fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A.
§ (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.
A munkaviszonyban álló tisztségviselők esetében a végkielégítés mértékét illetve felmondási idő
időtartamát az Mt. szerint állapítjuk meg.

Kovács László ügyvezető: 2018.01.19.

550.000.-Ft   bruttó munkabér / alapbér

Lakatos Albertné Dr.

FEB. elnök
2018.02.01. – 2019. 12. 31-ig
20.000.- Ft tiszteletdíj / hó

Szűcsné Kolonics Erika

FEB. tag
2018.02.01. – 2019. 12. 31-ig
15.000.- Ft tiszteletdíj / hó

Bácsi Sándor Zoltán
FEB. tag
2018.02.01. – 2019.12.31
15.000.- Ft tiszteletdíj / hó