Pályázataink


Pályázataink


Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában – EFOP 3.3.2-16-2016-00349 Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez.

Részletek

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon az algyői fiataloknak” elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott Algyő Nagyközség Önkormányzata, melynek keretében 13 lakás kerül kialakításra a volt „Zöld Iskola” épületében. Algyő Nagyközség Önkormányzata a 241 millió forint összköltségvetésű projekthez 137,48 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a pályázat keretében.

Részletek