Pályázataink


Pályázataink


Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában – EFOP 3.3.2-16-2016-00349 Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez. Részletek